— Шефе, в служебната поща дойде файл "10 тест".
— Това е "IQ тест".
— Трябва ли да го решаваме?
— Ти не!

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/iq-test