Четиригодишно дете се прибира от детската градина и пита баща си:
— Тате, искаш ли да ти кажа едно стихотворение? Трябва само да пляскаш с ръце.
— Добре, казвай, а аз ще пляскам.
Бащата започва да пляска с ръце, а детето се качва на един стол и започва да рецитира:
— Шибани комари, шибани мушички, а някакъв педал пляска със ръчички.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/komari