Ако някой ви е ядосал, трябва да знаете, че ще се наложи да напрегнете 42 мускула, за да се намръщите и само 4, за да му покажете среден пръст.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_119912167919