Познавам Марчето от добрата и страна. А от по-добрата си страна, тя още не ми разрешава!

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_120836307520