— Боже!
- Да, Адаме!
- Боже, какво стана вчера? Къде са ми ребрата?
- Ами, нали сам си поръчва момичета!

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_35676361934