— Скъпа, ако се оженя за теб, баща ти ще ми купи ли нова кола?
- Да.
- А ще ни купи ли хубава къща?
- Да.
- А ще ме назначи ли за заместник-директор във фирмата му?
- Да.
- Скъпа, ще се ожениш ли за мен?
- Не.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_39777346212