Жена към мъжа си:
— Пиеш като смок…
— Намерихме се с теб пепелянке…

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_79974196703