Отидох в комшиите на кафе. Вече трети ден ме гледат накриво - направо ми иде да си тръгна!

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/na-kafe