Когато ѝ обещах, че ще живеем в Рая, премълчах, че ще ходим голи и боси и ще ядем само ябълки от село.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/rai