Студентско суеверие: през миналия век преди изпит трябваше под възглавницата да се сложи конспект или учебник, а сега студентите слагат таблет с отворен Google.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/studentsko-sueverie