СВРЪХЧОВЕК, това е този, който може да сгъне инструкцията обратно към лекарствата!

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/svrxcovek