Моисей:
- Господи, но десет заповеди са много! Нека да махнем някоя, например: "Не прелюбодействай!"
Господ:
- Моисей! Не се пазари!
- Защо! Къде пише - не се пазари??!?

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_112031137859