Досаден профилактичен преглед.
Накрая съм целия в електроди, а кардиологът се взира в монитора. Внезапно се сепва, рязко посяга към дефибрилатора, но изведнъж се отказва и хитро се усмихва. Питам го:
— Има ли нещо?
— Не. Железен си. Просто за момент видях показанията на мозъчната, а не на сърдечната ти дейност.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_113391221387