Жената:
— Мен ме ухажваха най-хубавите и богати мъже, не като теб!
— Разбира се, и най-умните са били: нито един не се е оженил за теб!

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_113744457742