— Много си мила… — Благодаря! — Бих искал да има нещо между нас… — Аз също! — Наистина ли? Какво например? — Стена.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_116631410796