— В моята практика клиентите се стремят да получават най-
малкото.
- Любопитно! А какво практикувате?
- Наказателен съдия съм.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_117938475894