Двама приятели си седели край шосето и пушели трева, при което покрай тях профучала пожарната с включена сирена и най-малко 100 км/ч. Двамата поседели, поседели и след малко единият казал:
- Братче, започнах да си мисля, че тия пичове с червената кола ще останат цяла вечност тука!

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_118848224336