Чипс с вкус на г*з! За шефовете, за да знаят как се чувстват подчинените им когато искат нещо от тях.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_57589289511