— Разболяла съм се… Ще се грижиш ли за мен?
— Точно, както ти за мен, когато аз боледувах.
— … Защо си толкова жесток?!

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_58533265288