Сина на Бил Гейтс:
- Тате, Windows 95 многозадачна операционна сиситема ли е?
Бил Гейтс:
- Да, Тате.
Сина на Бил Гейтс:
- Ми хайде да ми покажеш!
Бил Гейтс:
- Изчакай да си форматирам дискетата и после ще ти покажа.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_59731483280