Е 2-Е 4. В наше време, това освен запис на шахматен дебют, може и да е рецепта за салам…

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_7667368244