За да не ви познаят по почерка, пишете електронни писма копирайки буква по буква от различни сайтове.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_78295410005