Виц

Един ден Исус Мойсей и един…

Вицове Добави коментарЕдин ден Исус, Мойсей и един старец излезли да поиграят голф.
Игрището било между две редици високи дървета и с малко езерце, разположено точно преди затревената площ с дупката.
Играта започнал Мойсей. Ударът му обаче излязъл малко къс, топката паднала и се затъркаляла по земята към целта, но на пътя й било езерцето. Махнал Мойсей с ръце и водите на езерцето се разделили, пропускайки топката, която спряла на десетина сантиметра от дупката.
Втори бил Исус. Замахнал той, топката полетяла, но ударът пак бил къс - топката щяла да падне точно в средата на езерцето. Махнал Исус с ръце, топката ударила повърхността на водата и продължила да се търкаля по нея, като по сухо. После слязла на тревата и стигнала на два пръста от дупката.
Последен бил старецът. Ударил, но на половината полет топката се ударила в клоните на едно дърво и се заклещила там. Неочаквано земетресение разклатило дървото и топката паднала, но право в езерото.
Започнала да потъва, но една риба я захапала и изплувала на повърхността. Към нея се спуснала птица, грабнала я в ноктите си и полетяла. Едва размахала криле и от небето проблеснала мълния, която направила и птицата, и рибата на пепел, а топката невредима паднала право в дупката.
Мойсей не издържал, хврълил стика си, и се обрърнал към Исус:
- Да знаеш, не искам да играя повече голф с баща ти!

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_87010459263