— Чу ли, че МВР и прокуратурата ще правят списък на лицата с повече от три висящи дела?
— Да, интересно е, дали ще обяват и самия министър в списъка.

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/vic_95216286224