На златната си сватба мъж се хвали пред приятелите:

— Ако знаете на колко мъже съм им сложил рога!

Тогава жена му се обадила:

— Аз само на един, но затова пък колко пъти!

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/zlatna-svatba