Аврам помолил Моше за услуга:
— Виж, Моше! От известно време спя с жената на равина. Та ако можеш, да го задържиш поне час след службата.
Като добър приятел Моше задържал равина, колкото било възможно, с разни тъпи въпроси, но накрая се почувствал гузен и си признал защо го прави.
Равинът му отвърнал развеселен:
— Синко, аз съм вдовец от 3 години. Ама ти бързо се прибирай у вас!

Връзка към този виц:
https://vicove.top/a/priyatelska-usluga